07.06 – 11.08.2019

Farba znaczy krew Kobieta, afekt i pragnienie we współczesnym malarstwie