Autumn Ramsey

ur. 1976

Autumn Ramsey jest amerykańską malarką, która eksperymentuje z symboliką kobiecego ciała. To przez zachodnią kulturę było postrzegane z jednej strony jako obiekt, z drugiej jako byt irracjonalny: ze względu na swą inności niebezpieczny, a więc wymagający nieustannej kontroli. Ramsey, inspirując się malarstwem symbolicznym Gustave’a Moreau, pyta o to, w jakim stopniu jej własna podmiotowość, a także podmiotowość innych kobiet zostały nieświadomie ukształtowane w oparciu o społeczną i historyczną definicję kobiecego ciała. W swoim malarstwie reinterpretuje kulturowe symbole jak mityczna figura sfinksa uosabiająca kobietę-dusicielkę. Na jednym z obrazów prezentowanych na wystawie sfinks stanowi połączenie drapieżnego kota z aniołem ujarzmiającym męskie ciało. Na innym ma twarz kobiety, ale ciało potwora o przerośniętych, zwierzęcych kończynach. Postać na obrazie, na którym artystka przedstawiła samą siebie, także doskonale odpowiada figurze kobiety-potwora. Malarstwo Ramsey można więc rozumieć jako subiektywną interpretację kodów kulturowych, w wyniku której artystka tworzy własną afirmatywną wersję leksykonu kobiecej inności.

Pokaż opis