Agata Słowak

ur. 1994

Agata Słowak to artystka sztuk wizualnych. Jest autorką obrazów olejnych, obiektów przestrzennych i tkanin. Obecnie kończy studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Członkini Komisji do spraw równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji z ramienia Wydziału Malarstwa w ramach działania Samorządu Studentów warszawskiej ASP. W swoich pracach porusza wątki autobiograficzne, zagadnienia z dziedziny antropologii kultury, feminizmu. Zastanawia się nad rolą kobiety w społeczeństwie, nad przyczynami wykluczenia i historią szaleństwa. Stara się wydobyć walory ekspresyjne ciała i nadać nastrój pełen niepokoju i trudnych do jednoznacznego sprecyzowania napięć. Powtarzającym się motywem w twórczości malarki jest rola rytuału i magii jako alternatywnych form przekazywania wiedzy i tworzenia wspólnotowości kobiet. Przestrzeń obrazu staje się miejscem spotkań zwierzęcych instynktów, mrocznych pragnień i cielesnych popędów.

Pokaż opis