Sarah Księska

ur. 1992

Sarah Księska zajmuje się malarstwem, rysunkiem i rzeźbą. Posługuje się charakterystycznym, surrealistycznym i baśniowym językiem wizualnym, za pomocą którego bada, w jaki sposób nauka i technologia wpływają na współczesną duchowość i w jaki sposób kształtują systemy wierzeń. Wysoki stopień skomplikowania poszczególnych gałęzi wiedzy, a także niedostępne i niezrozumiałe kody, jakie skrywają się za technologiami codziennego użytku, tworzą doskonałe środowisko dla rozwoju nieprawdopodobnych, surrealistycznych przekonań. Te z kolei karmią się symbolami. W swoim malarstwie Księska przygląda się tym procesom, wykorzystując figurację do tworzenia własnej symboliki. Na obrazie See Eleganz (Elegancja duszy) możemy wyróżnić kilka elementów, jak płuca, łeb owcy, kwiaty, symetryczne kręgi, bajkowego stwora i łąkę – wszystko zdaje się połączone w jeden tajemniczy organizm. Tytuł bazuje na homonimii z nazwą C. elegans desygnującą wolnożyjącego niepasożytniczego nicienia. Jest on pierwszym organizmem wielokomórkowym, którego genom zsekwencjonowano, oraz pierwszym i dotychczas jedynym organizmem ze znanym konektomem (kompletną mapą połączeń sieci neuronalnych). Dzięki badaniom nad C. elegans wiemy też, że śmierć komórek – także tych ludzkich – programowana jest przez geny. Księska zdaje się łączyć wiedzę naukową z ezoteryką duszy w jednym symbolu.

Pokaż opis